หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.ส.02/30/59) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืชและต้นไม้ต้นหญ้าภายในบริเวณที่ดินเปล่า (สาทร) และที่ดินเปล่าตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ริมถนนรัชดาภิเษก

(ฝจพ.ส.02/30/59) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืชและต้นไม้ต้นหญ้าภายในบริเวณที่ดินเปล่า (สาทร) และที่ดินเปล่าตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ริมถนนรัชดาภิเษก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..