หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/25/59) จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ และเผาขยะติดเชื้อ

(ฝจพ.e.02/25/59) จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ และเผาขยะติดเชื้อ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..