หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่นิทรรศการ “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559”

นิทรรศการ “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559”

หมวดหมู่ :

          นางภัทรพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจการ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบรับมอบของที่ระลึกในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559”  ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2559 ซึ่งโรงงานยาสูบได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดนิทรรศการฯ ครั้งนี้ด้วย ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..