หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประชาพิจารณ์งานประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (M-03/1)

ประชาพิจารณ์งานประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (M-03/1)

หมวดหมู่ :

01. ตารางแบบราคากลาง M-03_1
02. เอกสารประกวดราคา M03-1 (Final)
หากมีข้อพิจารณ์กรุณาส่งอีเมล์มาที่ supply@thaitobacco.or.th

..เพิ่มเติม..