หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน และอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงานยาสูบ จำนวน 2 รายการ (ฝจพ.e.02/21/59)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน และอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงานยาสูบ จำนวน 2 รายการ (ฝจพ.e.02/21/59)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..