หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร

พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact) งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระหว่างโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ เมื่อวันที่พุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..