หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เอกสารประกวดราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. x 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug...

เอกสารประกวดราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. x 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 603,680,000 ชิ้น เลขที่ ฝจพ.e.03/03/59 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..