หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ทำความสะอาดคลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 2 รายการ (ฝจพ.ส.02/39/59)

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ทำความสะอาดคลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 2 รายการ (ฝจพ.ส.02/39/59)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..