หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พนักงานยาสูบร่วมถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พนักงานยาสูบร่วมถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 พนักงานยาสูบทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน)

..เพิ่มเติม..