หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (C-02/2) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ...

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (C-02/2) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..