หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวถนนกรองทิพย์บริเวณตั้งแต่แยกด้านหลังฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ตรงข้ามกับฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5) ถึงบริเวณแยกที่จอดรถผู้บริหาร ที่ถนนกรองทิพย์ โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวถนนกรองทิพย์บริเวณตั้งแต่แยกด้านหลังฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ตรงข้ามกับฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5) ถึงบริเวณแยกที่จอดรถผู้บริหาร ที่ถนนกรองทิพย์ โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..