หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนกรองทิพย์บริเวณตั้งแต่แยกด้านหลังฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ตรงข้ามกับฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5) ถึงบริเวณแยกที่จอดรถผู้บริหาร ที่ถนนกรองทิพย์ โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

ราคากลางงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนกรองทิพย์บริเวณตั้งแต่แยกด้านหลังฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ตรงข้ามกับฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5) ถึงบริเวณแยกที่จอดรถผู้บริหาร ที่ถนนกรองทิพย์ โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..