หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (สัญญา C-02/2) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (สัญญา C-02/2) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดคลิ๊ก
ราคากลาง ดาวน์โหลดคลิ๊ก
 

..เพิ่มเติม..