หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (สัญญา C-02/2) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (สัญญา C-02/2) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..