หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย

เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย

หมวดหมู่ :

        นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบมอบเงินให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพฯ

SJ (11)resize

กองสื่อสารองค์กร
News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..