หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.ส.02/27/59) สอบราคาจ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

(ฝจพ.ส.02/27/59) สอบราคาจ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..