หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโกดังเก็บใบยาสูบ หมายเลข 15 และ 16 ที่โกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโกดังเก็บใบยาสูบ หมายเลข 15 และ 16 ที่โกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..