หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโกดังเก็บใบยาสูบ หมายเลข 15 และ 16 ที่โกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโกดังเก็บใบยาสูบ หมายเลข 15 และ 16 ที่โกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..