หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบเพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

พิธีส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบเพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

หมวดหมู่ :

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559  โรงงานยาสูบ นำโดยผู้อำนวยการยาสูบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พิธีส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบเพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 โดยมีราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ

สำหรับแผนการย้ายฐานการผลิตยาสูบไปที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 จะสอดคล้องกับแผนการส่งมอบพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบกับพนักงานและการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ โดยจะส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบคลองเตย ซึ่งได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะเริ่มทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 บนเนื้อที่ 61 ไร่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พนักงานยาสูบและปวงชนชนชาวไทยสำนึกในดวงใจด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

..เพิ่มเติม..