หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมดูงานโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 16

กิจกรรมดูงานโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 16

หมวดหมู่ :

       เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้นำพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 รุ่นที่ 16 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชมบรรยากาศสถานที่ทำงานแห่งใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายฐานการผลิตในอนาคตต่อไป

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..