หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย จำนวน 39 รายการ โดยใช้เงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End)

ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย จำนวน 39 รายการ โดยใช้เงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..