หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 12

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 12

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้นำพนักงานยาสูบฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา รุ่นที่ 12 จำนวน  25 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชมบรรยากาศสถานที่ทำงานแห่งใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายฐานการผลิตในอนาคตต่อไป

Fac (1) Fac (2) Fac (3) Fac (4) Fac (5) Fac (6) Fac (7) Fac (9) Fac (18) Fac (42) Fac (45) Fac (46) Fac (55)Fac (60) Fac (62) Fac (64) Fac (66) Fac (69) Fac (71) Fac (74) Fac (79)

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..