หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 6

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 6

หมวดหมู่ :

       กองสื่อสาร องค์กร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้นำพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 รุ่นที่ 6 จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชมบรรยากาศสถานที่ทำงานแห่งใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายฐานการผลิตในอนาคตต่อไป

New 6 (1) New 6 (5) New 6 (7) New 6 (11) New 6 (12) New 6 (13) New 6 (21) New 6 (23) New 6 (29) New 6 (32) New 6 (42)

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..