หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 4

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 4

หมวดหมู่ :

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้นำพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 รุ่นที่ 4 จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชมบรรยากาศสถานที่ทำงานแห่งใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายฐานการผลิตในอนาคตต่อไป

New (27) New (36) New (48) New (55) New (58) New (66) New (71) New (79) New (80) New (86)

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..