หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 1

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้นำพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชมบรรยากาศสถานที่ทำงานแห่งใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายฐานการผลิตในอนาคตต่อไป

New (3) New (9) New (13) New (19) New (23) New (28) New (37) New (42) New (50)

กองสื่อสารองค์กร

News by lillytoon /Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..