หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่างTOR ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสนามเทนนิส พร้อมระบบแสงสว่าง 2 สนาม ที่โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างTOR ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสนามเทนนิส พร้อมระบบแสงสว่าง 2 สนาม ที่โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..