หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่โรงงาน (สัญญา F-01)ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่โรงงาน (สัญญา F-01)ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ประกาศใหญ่-ประกาศเล็ก

..เพิ่มเติม..