หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลภายในโรงงานยาสูบ ครั้งที่ 2

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลภายในโรงงานยาสูบ ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ :

ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 ธ.ค. 58  รับจำนวนจำกัด!

นายวัชรวิช พชรบรรพต  โทร.08-9184-9345  ภายใน. 1227

นายสนธยา ภู่สำลี  โทร.08-4144-0513

นายวีรวัฒ สัพพะเลข  โทร.08-1857-4776  ภายใน. 1718

02

..เพิ่มเติม..