หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน...

ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 3,186 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝจพ.e.03/26/58

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..