หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง เลขที่โครงการ 58115052588 ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลพร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล จำนวน 1 ชุด...

ราคากลาง เลขที่โครงการ 58115052588 ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลพร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล จำนวน 1 ชุด บริเวณที่ดินแปลงที่ 1 โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..