หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2558

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ :

       นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร พร้อมคณะเป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง การคลัง ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงงานยาสูบได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังถวายเงินทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

RD (1) RD (2) RD (3) RD (4) RD (5) RD (6) RD (7) RD (8) RD (9) RD (10) RD (11) RD (12) RD (13)

..เพิ่มเติม..