หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบแอร์ชิลเลอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบแอร์ชิลเลอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา เลขที่ ฝวศ.ปe.05/2559 ราคาชุดละ 800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ    ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2229-1505 ในวันและเวลาทำการของโรงงานยาสูบ หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.thaitobacco.or.th

..เพิ่มเติม..