หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย(หัวหมาก) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย(หัวหมาก) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..