หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต สูงประมาณ 2 เมตร ความยาวประมาณ 1,376 เมตร ที่สถานีใบยาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต สูงประมาณ 2 เมตร ความยาวประมาณ 1,376 เมตร ที่สถานีใบยาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..