หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล จำนวน 1 ชุด บริเวณที่ดินแปลงที่...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล จำนวน 1 ชุด บริเวณที่ดินแปลงที่ 1 โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..