หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดนิทรรศการ “ความหลากหลายทางจิตรกรรมศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ”

พิธีเปิดนิทรรศการ “ความหลากหลายทางจิตรกรรมศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ”

หมวดหมู่ :

       นางมลวิภา ดุลยาภินันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบไปร่วมงานพร้อมรับมอบของที่ระลึกในพิธีเปิดนิทรรศการ “ความหลากหลายทางจิตรกรรมศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ” ซึ่งโรงงานยาสูบได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ มาทุกปี ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

CC (3)1 CC (15)2 CC (21)3 CC (32)4 CC (37) CC (43) CC (46) CC (47) CC (48)

กองสื่อสารองค์กร

NEWS & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..