หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย โดยวิธีพิเศษ จำนวน 41 รายการ โดยใช้เงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open...

ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย โดยวิธีพิเศษ จำนวน 41 รายการ โดยใช้เงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..