หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยFlow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี e-Auction)

Flow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี e-Auction)

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี e-Auction)

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (eAuction)

(คลิ๊กที่รูป:เพื่อขยายขนาดภาพ)

..เพิ่มเติม..