หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยFlow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคา)

Flow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคา)

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคา)

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา)

(คลิ๊กที่รูป:เพื่อขยายขนาดภาพ)

..เพิ่มเติม..