หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่Flow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีตกลงราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ)

Flow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีตกลงราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ)

หมวดหมู่ :

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีตกลงราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ)

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีตกลงราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ)

(คลิ๊กที่รูป:เพื่อขยายขนาดภาพ)

..เพิ่มเติม..