หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น ที่สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่

จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น ที่สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่

หมวดหมู่ :

จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น ขนาดประมาณ 456 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ

..เพิ่มเติม..