หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบมอบรถตู้ที่ตัดบัญชีแล้ว

โรงงานยาสูบมอบรถตู้ที่ตัดบัญชีแล้ว

หมวดหมู่ :

นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบรถตู้ที่ตัดบัญชีแล้วของโรงงานยาสูบ ให้แก่ นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ กองบริการยานพาหนะ
โรงงานยาสูบมอบรถตู้ที่ตัดบัญชีแล้ว
โรงงานยาสูบมอบรถตู้ที่ตัดบัญชีแล้ว

..เพิ่มเติม..