หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

หมวดหมู่ :

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ ประกาศฉบับใหญ่  ประกาศฉบับเล็ก

..เพิ่มเติม..