หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่“Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

“Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

หมวดหมู่ :

พนักงานยาสูบจำนวน 18 คน จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพยาสูบ (TTTC) ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมใจกันเข้าร่วมปั่นจักรยาน “Bike For Mom  ปั่นเพื่อแม่” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2558
164717
 

..เพิ่มเติม..