หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รพ.โรงงานยาสูบ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ

รพ.โรงงานยาสูบ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ

หมวดหมู่ :

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 – 7 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 – 7 และชุมชนบริเวณใกล้เคียง

..เพิ่มเติม..