หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี

หมวดหมู่ :

            นางสาวชลรัตน์  คงสมศักดิ์สกุล และ นางสาวประชุมพร  ภู่เอี่ยม เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมลิมอักษร ชั้น 6 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน

Capture

กองสื่อสารองค์กร

News By Lillytoon / Photo By Rakmoo

..เพิ่มเติม..