หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ฝจพ.e.02/39/58 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ

ฝจพ.e.02/39/58 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..