หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาแรงงานช่างฝีมือ ปฏิบัติงาน ณ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝวศ.ยปe.1/2559 ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาแรงงานช่างฝีมือ ปฏิบัติงาน ณ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝวศ.ยปe.1/2559 ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..