หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. X 2,000 ม. พิมพ์ตรากรองทิพย์ ชนิดเจาะรู จำนวน 49,572...

ประกวดราคาจ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. X 2,000 ม. พิมพ์ตรากรองทิพย์ ชนิดเจาะรู จำนวน 49,572 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..