หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท จัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” เชิดชูสถาบันกษัตริย์ไทย

โรงงานยาสูบ ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท จัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” เชิดชูสถาบันกษัตริย์ไทย

หมวดหมู่ :

          นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมเป็นเกียรติในรายการพิเศษของสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 พร้อมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ บนพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณองค์พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจน ถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า

Rachpat (95) Rachpat (105)

กองสื่อสารองค์กร

News by lillytoon /Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..